FOTO- ruchoma wystawa

Fast Fashion Fed

Warstwa Fotograficzna

Kolejna forma artystyczna projektu to to dokumentacja prac artystów ujęta szklanym okiem Tomasza Rozalskiego. Po wejściu do foyer Kinoteki goście zostaną wprowadzeni w twórczy trans, mając możliwość wejścia w buty autorów projektu. Fotografie zostaną przyrównane jako niedosłowna, artystyczna przenośnia do przygotowań oddziałów partyzanckich do walki z okupantem. Sam koncept jednakże wyklucza używania symboliki tamtych dni, gdyż jako pokolenia potomków ocalałych bardzo szanujemy pamięć o naszych przodkach, a także imiennych i bezimiennych bohaterach. 

 

Warstwa fotograficzna wystawy to 20 wyselekcjonowanych zdjęć uwieczniające artystów podczas wszelkich działań związanych z pracą twórczą.

Fotograf urodzony w Łodzi. Absolwent Wyższego Studium Fotografii przy Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, członek grupy twórczej Więcej Niż Oko, autor monografii na temat fotografii litowej jako metody obrazowania.Pasjonat fotograficznych technik szlachetnych i uczestnik, a potem instruktor, warsztatów im poświęconych. Jego zdjęcia były prezentowane na licznych wystawach zbiorowych m.in. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu - „Niebieska Flasza” oraz indywidualnych m.in. w Galerii Nowej - „Intymaty” w Łodzi. Mieszka i tworzy w Warszawie i okolicach.

Tomasz Rozalski